Druhá Evropská dřevopaličská konference

Miroslava Randová, 22.03.14

Konferenci tentokrát pořádá Dánské keramické centrum Guldagergaard a to v termínu 28-31.8.2014

Pozn.: Všechna jména zahraničních keramiků jsem ponechala bez skloňování a v 1. pádu, aby byla snadno (v případě potřeby dalších informací) na internetu dobře vyhledatelná.

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na internetových stránkách centra http://ceramic.dk/symposia-seminars-workshops/seminars/2nd-european-woodfire-conference/ a na blogu konference http://www.europeanwoodfireconference.blogspot.dk/

Konference se bude konat v přístavním městě Skælskør a jeho okolí. Městečko se nachází jihozápadně od města Copenhagen na ostrově Zealand.

Jedno z témat, na které se tato konference soustředí je nová generace dřevopaličů, kteří jsou tímto zváni odprezentovat své práce, techniky, pece, naděje a sny, ale i omyly, ze kterých se učily. Dalším tématem bude dřevopaličství v Evropě – dnešek a minulost.

Pořadatelé vyzívají k předložení návrhů pro přednášky na témata:

  • Mladí dřevopaliči – vaše tvorba, pece, plány do budoucnosti, sny, ale i omyly, ze kterých jste se poučili.
  • Udržitelnost a pece na dřevo – odhalení mýtů a sdílení informací
  • Rozmazání hranic –tisk a dekorace v dřevopeci
  • Dřevem pálená červenice – bohatá tradice
  • Průkopníci dřevovýpalu v Evropě
  • Světová dřevopaličská scéna
  • Prodej tvorby

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Pozvaní prezentující z celého světa zaručují vzrušující a stimulující program. Pořadatelé konference vítají návrhy pro veškeré akce – přednášky, témata panelových diskusí i ukázky práce.

 

Další možností je účastnit se měsíčního rezidenčního pobytu před konferencí, kdy se bude tvořit, pálit, stavět pece i renovovat staré pece. Místa pro rezidenční pobyt jsou limitována a účastníci rezidence budou vybráni keramickým poradním výborem na základě předložení:

 

Další aktivitou předcházející konferenci je keramický kurz s Chester Nealie a Markus Böhm pořádaný tentokráte v Müritzkeramik, Alt Gaarz, v Německu. V termínu 21.8 – 26.8.2014

Kurz je pořádán asociací "kalkspatz e.V.", tedy stejnou asociací, která pořádala První dřevopaličskou konferenci v Bröllin.

Chester Nealie započal s keramikou v roce 1964 na základě instrukcí od Shoji Hamada, Takeichi Kawai a Michal Cardew. Učil, stavěl pece a uspořádal mnoho výpalů na Novém Zélandu, v Austrálii, Japonsku, USA, Jižní Korei a Norsku. Ačkoliv jeho nádoby mají základní klasickou formu, jejich osobitost je prezentována svobodou a radostí v rukodělnosti kombinované s magickou spontánností plamene. Dnes žije v Goanna Ridge poblíž Gulgong v Austrálii.

Technologii, ke které použije pec Markuse Böhma (Bourry Box pec, kterou stavěl a navrhl dohromady s keramikem Steve Harrison) zahrnuje solný výpal s přikládáním dřeva přímo na nádoby. Použití dřevěného uhlí i vhazování soli přímo na nádoby namísto přes ohniště. Během chladnutí pece ukáže postupy své tvorby – točí z hádků na hrnčířském kruhu.

Účastníci kurzu by si měli donést své výrobky přežahnuté – výrobky by měli být vhodné pro nakládání na sebe s prokladem (wading). Více informací na blogu konference nebo zde http://www.mueritzkeramik.de/english/workshops/strange-things-with-salt