Keramická konference Černoraku 2015

Miroslava Randová, 28.09.15

Přihlášky na konferenci uzavřeny,

děkujeme Všem za velký zájem i včasné přihlášení na konferenci Černoraku 2015.

Počet míst pro veřejnost byl od počátku limitován a přihlášek se nám sešlo až překvapivé množství. Výběrová komise posuzovala přihlášky anonymně, dle vyjádření k motivaci. Na všechny vybrané se těšíme a současně doufáme, že se všichni zas s chutí přihlásíte v budoucnu na některou další akci pořádanou naší skupinou.

Účelem konference je především rozšíření členské základny obecně prospěšné společnosti KC Doupě a aktivní práce pro keramickou komunitu v ČR. Obrovský zájem o technologii černého raku nás však dále velmi motivuje k zorganizování podobné akce přístupné široké veřejnosti. Pevně doufám, že se vše podaří a v budoucnu se setkáme v široké společnosti u bazaltů, pecí a dřevěného uhlí.

Ještě jednou děkujeme a dopředu můžeme slíbit obrazovou reportáž z konference. 

----------------------------------

Vážení kolegové,

možná jste již zaregistrovali nouzové signály keramického webu Artkeramika.cz. Přerušení a zřejmě i ukončení činnosti jediného českého keramického portálu je jedním z důsledků dlouhodobé komunikační krize drobných keramiků v ČR. Ukazuje se, že pasivita, ostych, samotářství, nízké sebevědomí, nezájem o keramiku jako o obor, neporozumění, obava z konkurence, ekonomické obtíže a asi i únava mají velice zhoubný vliv na náš komunitní život.
Keramici Tomáš Macek, Mirka Randová, Petr Novák a Petr Toms se rozhodli spojit své síly v tvorbě, rozvoji a podpoře keramické komunity a zabránit tak jejímu definitivnímu rozpadu. Chtěli bychom pomocí společných aktivit mobilizovat síly dalších keramiků a nastartovat konstruktivní debatu s cílem kultivace, budování a řešení problémů české keramické scény.

Před časem proběhla na Artkeramice rozsáhlá odborná diskuze pod články Vladimíra Groha o japonském raku. Zazněly hlasy volající po nějaké akci, kde by bylo možné prakticky ověřit teoretické znalosti o této prastaré keramické technice.

Toto volání bylo vyslyšeno. Rádi bychom vás tedy pozvali na konferenci

Černoraku 2015

CÍLE KONFERENCE:

1. Prověřit akceschopnost účastníků pro další společné aktivity (výstavy, komerční, prezentační, organizační a publikační činnost). Diskuze o směřování keramické komunity a Artkeramiky.

2. Získávání nových zkušeností formou praktického experimentu v technice Kuro raku (černé raku - výpal na teplotu cca 1200°C). Výpaly ve dvou typech pecí vytápěných dřevěným uhlím. Experimenty s glazurami z místních surovin.

PROPOZICE:

Program:

So 7.11.2015

13:00-13:30 - Příjezd
13:30-19:00 - Prezentace dovezených glazur, glazování, 1.zkušební výpal
19:00-20:00 - Večeře
20:00 - Diskuze o webu Artkeramika.cz a budoucnosti keramické komunity v ČR

Ne 8.11.2015

9:00-12:00 - Glazování, výpaly
12:00-13:00 - Oběd
13:00-19:00 - Výpaly
19:00 - Konec, odjezd

Technologie:

Na místě bude k dispozici několik základních bazaltových glazur převážně z českých surovin. Především půjde o použití a sdílení vašich glazur, ale pouze v rámci technologie černého raku. Tradiční bazalt (čedič) můžete pro zajímavost po přepočtu Segerovým vzorcem zkusit nahradit i jinými dostupnými surovinami.

K dispozici bude pec na americké raku s hořákem na PB na předehřev výrobků a srovnávací výpaly, dále lehká přenosná pícka zhotovená podle japonských plánů z roku 1736 na výpal dřevěným uhlím a stabilní muflová pec na kombinované palivo - dřevo/dřevěné uhlí. Předpokládané teploty se budou pohybovat v rozmezí 1050-1200°C. V případě, že se podaří opatřit měchy, bude nutná vaše výpomoc při dmýchání.

Odhadujeme, že dokážeme vypálit od každého účastníka 4 misky 10x12 cm (chawan). Připravte si nějaké kusy navíc pro případ rychlejšího průběhu výpalů.

Jedná se o první podobný experiment v Česku. Z povahy věci nelze zaručit konkrétní výsledky.

Veškeré pomůcky pro glazování a výpal jsou zajištěny.

Datum konání:  7.-8.11.2015

Místo konání: Keramické centrum Doupě, Doupě 49, 588 56 Telč

Kontaktní osoba: Petr Toms,  email: tomspetr@seznam.cz,  tel.: 608 311 529

Přihlášky:

Zájemci vyplní přihlášku uloženou na tomto odkazu www.kcdoupe.cz/cs/clanky-ke-stazeni-keramika/konference-cenroraku-2015/ Přihlášky podléhají výběrovému řízení. Věnujte, prosím, pozornost poli „Vaše motivace a očekávání".


Uzávěrka přihlášek je do 18.10.2015


O výsledcích výběrového řízení budeme informovat nejpozději do 26.10.2015.

Platbu zasílejte, prosím, až budete-li vybráni!

Cena:

Vzhledem k nekomerčnímu charakteru akce byla stanovena symbolická cena 600,-Kč za celou akci. Vybraní účastníci obdrží platební údaje se zhruba týdenní splatností. Fakturu rozešleme elektronicky v PDF. Platbu za stravu uhradíte až na místě.

Maximální počet účastníků: 10

Storno podmínky:

V případě neúčasti nebude vrácen účastnický poplatek a celá jeho výše bude využita jako poplatek za stornování.

Ubytování:

Zajištěno v KC Doupě a je v ceně účastnického poplatku.

Strava:

Obědy a večeře zajišťuje KC Doupě za cenu 70,-Kč za porci. Nezapomeňte, prosím, do přihlášky uvést zda preferujete masitou či vegetariánskou stravu.

 

Přihlášku naleznete ke stažení: www.kcdoupe.cz/cs/clanky-ke-stazeni-keramika/konference-cenroraku-2015/