/media/files/article/main/matna_.jpg.png

Matné glazúry

Jana Matiščíková, 5.01.11

Autor: David Pier

(preložené z anglického originálu uverejneného v časopise Ceramic Monthly 2010/09)


Väčšina ľudí vie bez problémov rozlíšiť matnú a leskú glazúru, ale optický jav, rovnako ako aj chémia, ktorá je zodpovedná za tento typ glazúry, je pre väčšinu záhadou. Matná glazúra nie je jednoducho len nedopálená glazúra. A tiež (v závislosti na zložení) podobný suchý a nelesklý povrch ako majú niektoré matné glazúry má aj engoba alebo terra sigillata – čo vôbec nie sú glazúry. Ak ste si nie istí, či je pre Vás matná glazúra tá pravá, tu je pár jednoduchých pravidiel, ktoré Vám pomôžu sa rozhodnúť.

Matné prevažne znamená mikrokryštalické

Najprv si rozoberme všeobecný optický jav, ktorýrobí matnú glazúru matnou. Aby sme porozumeli matnému, musíme najprv porozumieť lesklému. Lesklé glazúry sú tie, matne_glazury_preklad_clanku_ceramics_monthlyktoré odrážajú svetlo zrkadlovým koherentným spôsobom tak, že môžeme vidieť objeky, ktoré sa na ich povrchu zrkadlia. Lesklé glazúry sú veľmi hladké, čím myslíme hladké v rozsahu vlnovej dĺžky viditeľného svetla (390nm – 750nm, pričom 1nm je milióntina milimetra). Takže všetky hrboly, diery či zvlnenia na povrchu glazúry sú menšie ako približne 390nm (0,00039mm), teda potiaľ, pokiaľ siaha viditeľná škála svetla, je povrch úplne hladký. Ak je vlnová dĺžka viditeľného svetla väčšia ako nerovnosť, potom nie sme schopní túto nerovnosť vidieť. Naopak, vystupujúce kryštály majú väčšiu ako spomenutú veľkosť, a preto svetlo neodrážajú, ale rozptyľujú.

Slovníkové definície matnosti obvykle používajú slovo „zakalený“, ale to nie je pre naše účely moc informatívne a nevyplývajú z toho nejaké dôvody pre použitie matnej glazúry. Matné glazúry môžu byť tak „jasné“ ako lesklé glazúry, ak jasnosť odkazuje na množstvo odrazeného svetla. Užitočnejšia definícia pre nás je tá, že matná glazúra nie je lesklá, lebo rozptyľuje odrazené svetlo v mnohých alebo všetkých smeroch. Svetlo rozptyľuje, pretože nemá super rovnomerný povrch lesklej glazúry. Avšak tu hovoríme o hladkosti povrchu na mikroskopickej úrovni, pretože matná glazúra môže byť na dotyk tiež veľmi hladká. V skutočnosti sú niektoré matné glazúry na dotyk ešte hladšie ako akékoľvek lesklé glazúry, pretože drobné pravidelné hrbolčeky zmenšujú kontaktné miesto medzi povrchom glazúry a prstom a znižujú trenie medzi nimi.

Najbežnejší pôvod matnej glazúry je odsklenie (devitrifikácia), čo je formovanie kryštálov v rámci glazúry počas chladiacej fázy po výpale. Tento typ matnej glazúry je závislý na vyššom obsahu určitých oxidov (viď ďalej v texte) a tiež môže vyžadovať špecifickú krivku chladenia po výpale. Závislosť na rýchlosti chladnutia je dôvodom, prečo sú niektoré glazúry po výpale v jednej peci matné a v inej peci (rýchlejšie chladnúcej) lesklé. Je to tiež dôvod, prečo sú niektoré matné glazúry po výpaloch veľmi hladké, zatiaľ čo po iných pomalšie chladnúcich výpaloch, sú drsné kvôli väčším kryštálom na povrchu glazúry.

matne_glazury_preklad_clanku_ceramics_monthly

Zriedkavejším spôsobom ako urobiť matnú glazúru je pridať hrubšie surové materiály do glazúry. Zatiaľ čo veľa hrubších materiálov spolieha na blízkosť taviacich oxidov, aby sa roztavili, iné materiály, ktoré sa úplne roztavia, ak sú jemnejšie, sa neroztavia, ak sú hrubšie. Tieto neroztavené zložky môžu spôsobiť vo vypálenej glazúre mikroskopické hrbolčeky rozptyľujúce svetlo. Môže sa to stať, ked je glazúra nanesená v jemnej vrstve, takže kvôli povrchovému napätiu taviacej sa glazúry sa častice nedostanú pod jej povrch alebo celkovo, keď rôzne tepelné zmršťovanie nevytavených zložiek spôsobí ich vyčnievanie po schladnutí glazúry. Mnohé historické glazúry sú matné práve kvôli použitiu hrubších prímesí pri vytváraní glazúry, ale je nepravdepodoné, aby sa to stalo Vám, ak používate štandardné komerčné materiály, pretože ich mletie je veľmi jemné.

Je takisto možné zmatniť lesklú glazúru po výpale napr. pieskovaním alebo iným spôsobom mechanického narušenia povrchu. Je to obzvlásť užitočná metóda ak chcete dosiahnuť transparentnú alebo priesvitnú matnú glazúru, niečo čo je veľmi ťažko odsiahnuteľné dvomi vyššie uvedenými spôsobmi.

matne_glazury_preklad_clanku_ceramics_monthly

Oxidy bežne používané na dosiahnutie matnej glazúry sú MgO, CaO, SrO, BaO, Al2O3, TiO2, ZnO a MnO. Kremík je taktiež bežnou zložkou kryštálov, ale nie je spomenutý kvôli jeho vysokému obsahu v každej glazúre. Požadované množstvo ktoréhokoľvek oxidu závisí na podobnosti a množstve iných prítomných oxidov, teplote výpalu a ostatných premenných ako napr. akú hlinu používame. Zmatňujúce oxidy sa často používajú spolu.

Niektoré kryštály rastú na povrchu glazúry, iné na rozhraní hliny a glazúry a prerastajú celou vrstvou glazúry. Rastúce kryštály majú iné zloženie oxidov ako samotná glazúra a tá je potom ochudobnená o oxidy tvoriace kryštály a výsledkom toho sú dva rozdielne materiály, ktoré majú často aj veľmi rozdielne vlastnosti. Preto je väčšina matných glazúr krycích a veľmi často sú inej farby ako lesklé glazúry s podobným zložením.

 

Výber vhodného povrchu

Nemenej dôležité ako pochopenie, prečo sú matné glazúry matné, je byť si vedomý dôležitosti estetického a funkčnho zváženia zahŕňajúceho rozhodnutie medzi matnou a lesklou glazúrou pre Vašu prácu. Ak má Vaša práca zložitú textúru, kresbu alebo jemne nepravidelný povrch, matná glazúra môže eliminovať rušivé odrazy svetla, ktoré by bránili dobrej viditeľnosti. Pre jednoduchý, dokonalý povrch by ste asi zvolili skôr lesklú glazúru, aby tento povrch zvýraznila.

Je dôležité mať na pamäti, že je veľa typov matnosti. Vyzerajú trochu odlišne a môžu byť tiež veľmi odlišné na dotyk. Napríklad horčíkové matné majú akoby maslový pocit na dotyk, zatiaľ čo bárnaté či strontnatné ponúkajú nezvykle jasné farby, ale sú veľmi suché. Existuje veľa stupňov matnosti, saténový mat je niekde na pol ceste  medzi suchou a lesklou glazúrou. Ak budete brať ohľad na tieto nuansy, budete mať lepšiu pozíciu, aby ste sa správne rozhodli, čo je dobré pre Vaš umenie.

Možno ste v pokušení modifikovať svoju obľúbenú lesklú glazúru na matnú, ale uvedomte si, že akékoľvek zmeny v zložení glazúry ovplyvnia všetky jej vlastnosti, nie len tú jednu, čo chcete zmeniť. Lepšie urobíte, ak si vyhľadáte recept na glazúru, ktorá už je matná. Boli urobené milióny testov glazúr, takže pravdepododne nájdete tú, ktorá je veľmi blízka tomu, čo chcete dosiahnuť. Rozhodnite sa, aký chcete povrch a farbu a potom vyhľadajte recept s daným dominantných taviacim oxidom a s vhodným kolorantom. Nejaké dodatočné testovanie môže byť nevyhnutné, aby ste glazúru prispôsobili svojim požiadavkam a kombinácii hlín, výpalu a aplikačným metódam. Neberte ohľady na tvrdenia o bezpečnosti danej glazúry.  Aj keď je možno nezávadná za jedných okolností, malá zmena v materiále, výpale a hline môže viesť k nestálej glazúre. Na nestálej matnej glazúre je to o to ťažšie rozpoznateľné, pretože veľmi prepúšťajúci povrch sa neprejaví stratou lesku, ako to býva u lesklých glazúr. Jediná cesta ako si byť istý, je dať glazúry otestovať.

 

Slovník

Matný   vlastnosť poukazujúca na (glazúrny) povrch, ktorý difúzne rozptyľuje svetlo

Lesklý – vlastnosť opisujúca povrch, ktorý odráža svetlo špecifickým zrkadlovým spôsobom (tiež napr. listrový)

Lesk – množstvo prichádzajúceho svetla, ktoré je odrazené skôr ako absorbované či difúzne rozptýlené

Kryštalický – kryštalický materiál je taký, ktorého atómy, molekuly alebo ióny sú zoradené v pravidelne sa opakujúcom rastri prechádzajúcom do všetkých troch priestorových dmenzií

Mikrokryštalický – napr. materiál, v ktorom sú individuálne kryštály také maličké, že sú viditeľné len pod mikroskopom

Amorfné teleso – látka, ako napr. lesklá glazúra, kde neexistujú pravidlá v zoradení atómov, molekúl, či iónov

Devitrifikácia (odsklenie) – formácia kryštálov v roztavenom skle či glazúre, ktorá sa vytvára v peci počas chladiacej fázy po výpale

Zrkadlový odraz – odraz svetla od povrchu, kde je dopadajúce svetlo z jedného smeru odrazené tiež jedným smerom, ako v zrkadle

Difúzny odraz – odraz svetla z povrchu,  kde je dopadajúce svetlo odrazené mnohými smermi