/media/files/article/main/LA_MERIDIANA_obr__.jpg.png

Popelové glazury

Miroslava Randová, 11.01.10

Podařilo se nám získat svolení LA MERIDIANA - INTERNATIONAL SCHOOL OF CERAMIC ART IN TUSCANY pro překlad jejich poznámek k zajímavým tématům z oblasti studiové keramiky. 

Jako první přinášíme Poznámky k popelovým glazurám. Tyto poznánky naleznete v originální verzi (ve formátu PDF) nejen zde (viz ke stažení), ale i na stránkách školy - http://www.lameridiana.fi.it/. Současně nabízíme tento překlad ke stažení ve formátu PDF.

 

LA MERIDIANA - INTERNATIONAL SCHOOL OF CERAMIC ART IN TUSCANY

Poznámky k popelovým glazurám

POPELOVÉ GLAZURY

Popel ze dřeva nebo rostlin byl používán jako materiál do glazur od nepaměti. Propůjčoval glazurám vlastnosti, které je těžké dosáhnout pomocí jiných materiálů. Staří čínští hrnčíři objevili popel jako glazurní surovinu, když si všimli, že se jim nádoby v otevřených pecích na dřevo částečně glazují popelem, který je tahem komína unášen skrz pec. Některé z nejranějších glazur vyrobených v Číně vznikly pravděpodobně kombinací červenice a popele z pecí, ve kterých pálili své výrobky. Funkční vysokotavitelné glazury mohou být vytvořeny smícháním popele, živce, křídy (uhličitan vápenatý) a hlíny (červenice nebo jiný nízkotavitelný jíl).

Chemická analýza dřevěného nebo rostlinného popele ukazuje následující složení 10-15 procent oxidu hlinitého, 30-70 procent křemene, až 15 procent uhličitanu draselného a až 30 procent křídy (uhličitan vápenatý). Tyto základní suroviny jsou doprovázeny malým množstvím oxidu železa, hořčíku, fosforu a dalších chemických prvků. Všechny tyto oxidy jsou v glazurách užitečné
a uhličitan draselný je cenné tavivo.

Skoro všechny popele se roztaví na skelnou taveninu při teplotě kolem 1300°C (cone 10 = žároměrka 1285°C - 1330°C). V případě použití samotného popele je výsledná glazura poměrně tenká, stékavého vzhledu. Popele se odlišují ve složení a i popel z jednoho druhu stromu se bude lišit svým složením podle půdy, na které vyrostl. Použití popele v glazuře vyžaduje testování
a experimentování s dostupnými materiály. Ačkoliv může být těžké najít spolehlivý zdroj popele jednotného složení, někteří keramici s úspěchem využívají popele z odpadu z dřevozpracujících podniků nebo z krbů. Popele z kukuřičných vřeten, rýžových slupek nebo z jiných zemědělských odpadů jako jsou pecky z ovoce jsou také možnou variantou. Vulkanický popel je také úspěšně používán jako glazurní materiál.

V malých množstvích, řekněme méně než 10% není popel dominantní surovinou a může být lehce nahrazena živcem nebo i vynechán bez viditelného vlivu na vzhled glazury. V množstvích nad 25% však většinou přispívá výrazně k barevnosti a textuře.

Receptury, které jednoduše požadují dřevní popel (wood ash) obvykle míní směsný popel
z různých dřev. Ačkoliv specifických vlastnosti popele je snadnější využít v redukci, než
v oxidaci, je možné dosáhnout zajímavých výsledků i v elektrické peci.

PŘÍPRAVA

Při přípravě popele musíme dbát na to, aby rostliny dobře prohořely. Pro praktické použití
je důležité zajistit dostatečné množství jednoho druhu popele, alespoň ½ kbelíku, nejlépe větší množství.

Opatrnou prosívkou přes zahradní síto odstraníme hrubé kusy. Poté jej namočíme ve velkém množství vody a znovu přecedíme přes hrubší (moučné) než glazurové síto (30 mesh, standardní glazurové síto je 80 mesh a více). Jak popel sedá ke dnu, do vody nad ním se vylučuje velké množství rozpustných zásaditých žíravých látek. Tato tekutina může být odlita a doplněna novou čistou vodou. Poté tekutinu opět promícháme a necháme usadit a přecedíme přes glazovací síto (80 mesh). Doporučujeme provádět všechny výše uvedené operace v gumových rukavicích (rozpustné zásadité látky mohou podráždit kůži). Plavení popele můžeme opakovat 2x nebo 3x, každým plavením/čištěním odebíráme další a další (rozpustná) taviva z popele a popel se stává žáruvzdornějším. Je tedy dobré zvážit jak moc chceme popel „čistit". Přiměřené plavení
je nezbytné u popele určeného do glazur na užitkovou keramiku (např. kuchyňské nádoby), ale pro dekorativní keramiku můžete s nepřeplaveným popelem docílit zajímavějších výsledků, ačkoliv glazura s ním bude méně stabilní.

Po posledním usazení a slití popel rozprostřete, aby mohl uschnout (nedávejte popel na sádrové desky - alkálie by narušily povrch). Jakmile popel uschne může být uskladněn a navážen jako kterákoliv jiná glazurní složka - dbejte, abyste při tom příliš neprášili.

TESTOVÁNÍ

Pro začátek práce s popelovou glazurou můžete vyzkoušet jednoduchou směs 2 částí popele, dvou částí živce a 1 části jílu. Jestliže glazura tvořená výše uvedenými materiály po výpalu ztéká, přidejte jíl. Jestliže glazura není po výpalu natavená je nutno přidat tavivo, například více popela nebo křídu. Popelové glazury potřebují ke slinutí pálit na vyšší teplotu. 1236-1336°C (cone 8 - cone 11) je typická teplota pro výpal těchto glazur.

Následující seznam nabízí pravděpodobné poměry různých materiálů, obvyklých v popelových glazurách.

 • Popel 20 až 70%
 • Živec 20 až 70%
 • Křída 5 taž 20%
 • Křemen 15 až 25%
 • Jíl 5 to 20%

Pro vytvoření glazury mohou být použity i další suroviny jako colemanit, mastek, červenice, nefelinický syenit. Další možnou cestou jak zapracovat popel do glazury je vzít jakoukoliv již namíchanou špatně se tavící kameninovou glazuru a postupně do ní přidávat popel do té doby, dokud testy neprokáží viditelný efekt přidané suroviny.

Popelové glazury, zejména ty pálené v redukci, mají zvláštní lomenou povrchovou texturu, která může působit velmi půvabně. Glazury pro vysoký výpal, které mají ve svém složení popel doplněný rutilem (rutil je barvící oxid, lze nahradit 85 procenty oxidu titaničitého a 15 procenty oxidu železa - např. Feprenu, - poměr těchto dvou surovin se i v dodávaných rutilech lehce liší dle ložiska, kde je rutil těžen) a malým množstvím dalšího barvícího oxidu, může vytvořit jemný, sametový a barevně zajímavý povrch.

Závěrečné upozornění ohledně popelových glazur: Suchý popel, ať již surový nebo upravený (plavený) je potenciálně nebezpečný materiál. Obsahuje velmi malé, lehké částečky křemene a i suchém stavu leptá pokožku a sliznice. Pokud s popelem manipulujete v suchém stavu měli byste tak činit s opatrností a zamezit vzniku vzduchem poletujícího prachu (používejte masku FFP2)

NÁVRHY PRO SÉRII TESTŮ

 • Dostupné popele:
  • Smíšené
  • Smíšené popele neplavené
  • Olivový
  • Dubový
  • Cypřišový
  • Révový
  • Ostružinový

TESTY

Test č. 1 Otestuj každý popel zvlášť

Test č. 2 Tvrdé popele (s vysokým obsahem křemene). Otestujte smíchané s živcem. Živec
(K2O.Al2O3.6SiO2 - draselný živec - v Čechách nejblíže dostupný je Ž75K20) je základním tavivem pro glazury pálené na vysokou teplotu. Má vysokou viskozitu.

Surovina A 20 40 60 80 100 Popel
Surovina B 80 60 40 20 0 Živec

Test č. 3,4,5,6 Otestujte postupně smíšené popele s kaolinem, s ball clayem (ball clay je v Čechách málo dostupný - testy zjištěno, že je možné jej v některých případech nahradit licí
hlínou Witger100), kameninou a Červenicí.

A 20 40 60 80 Popel
B 80 60 40 20 Kaolin

Test č. 7 Otestujte postupně smíšené popele s B - dvě části živce a jedna část kaolinu

A 20 40 60 80 Popel
B 80 60 40 20 Živec (2) / Kaolin (1)

Test č. 8 Otestujte jemné popele (s nízkým obsahem křemene s B (dvě části živce a jedna část ball clay). Tyto suroviny užíváme abychom doplnili křemen (SiO2) a Al2O3.

A 20 40 60 80 Popel
B 80 60 40 20 Živec (2) / Ball Clay (1)

Test č. 9 Použijte jakoukoliv z výše namíchaných glazur a smíchejte s Křídou (uhličitan vápenatý - CaCO3), což je silné tavivo pro glazury na vysoký výpal. Křída dělá glazuru více
odolnou.

A 50 60 70 80 90 Glazura
B 50 40 30 20 10 Křída

Test č. 10 Pokud glazura krakeluje přidejte křemen (SiO2)

A 75 80 85 90 95 Glazura
B 25 20 15 10 5 Křemen

Test č. 11 - Pokud je glazura nenatavená přidejte Colemanit. Colemanit (calcium borate,
- 2CaO.3B2O3 - je silné tavivo)

A 90 92 94 96 98 Glazura
B 10 8 6 4 2 Colemanit

Test č. 12 - Zvolte jakoukoliv z glazur a dodejte dolomit. Dolomit (CaCO3.MgCO3) - tavivo
do 5-6%. Pro speciální efekty dodejte do glazury až 20%.

A 75 80 85 90 95 Glazura
B 25 20 15 10 5 Dolomit

Test č. 13 - Zvolte jakoukoliv z glazur a dodejte červenici. S hliníkem a křemenem dodá
do glazury i oxid železa.

A 50 60 70 80 90 Glazura
B 50 40 30 20 10 Červenice

Testy glazur

Matná glazura upravená popelem.

Glazura č. 1

 • Živec 40
 • Křída 20
 • Kaolin 40

Glazura č. 2 Glazura č. 1 + 10 popela
Glazura č. 3 Glazura č. 1 + 20 popela
Glazura č. 4 Glazura č. 1 + 30 popela
Glazura č. 5 Glazura č. 1 + 40 popela

Vezmeme jakoukoliv běžnou popelovou glazuru a změníme v ní druh popele.

Glazura č. 6

 • Živec 40
 • Popel 40
 • Kaolin 20

Glazura č. 7 Glazura č. 6 s Olivovým popelem
Glazura č.8 Glazura č. 6 s Dubovým popelem
Glazura č. 9 Glazura č. 6 s Cypřišovým popelem
Glazura č. 10 Glazura č. 6 s Révovým popelem
Glazura č. 11 Glazura č. 6 s Ostružinovým popelem


Otestuj a modifikuj následující receptury glazur dle svého přání:

Glazura č.12

 • Živec 40
 • Popel 40
 • Křemen 20

Glazura č. 13

 • Živec 33
 • Popel 33
 • Křemen 33

Glazura č. 14

 • Živec 40
 • Popel 40
 • Montelupo g. (červenice) 20

Glazura č. 15

 • Živec 33
 • Popel 33
 • Montelupo g. (červenice) 33

Glazura č. 16

 • Živec 30
 • Popel 40
 • Kaolin 15
 • Křemen 15

Glazura č. 17

 • Živec 20
 • Popel 35
 • Kaolin 15
 • Montelupo g. (červenice) 30

Barvy

Uprav barvícími oxidy následující suchou popelovou glazuru

Glazura č. 18

 • Popel 50
 • Kaolin 50

Barvící oxidy

 • Fepren 2
 • Fepren 6
 • Fepren 10
 • Burel 3
 • Kobalt 1
 • Rutil 4

 

S laskavým svolením LA MERIDIANA přeložil: Jarmila Pánková a Miroslava Randová

 

Ke stažení - zde naleznete tento článek ve formátu PDF

LA MERIDIANA

International School of Ceramic Art in Tuscany
Loc.Bagnano 135 50052 Certaldo (FI)
www.lameridiana.fi.it Tel 0571 660084 info@lameridiana.fi.it