/media/files/article/main/LA_MERIDIANA_obr____.jpg.png

Poznámky k paperclay (papírové hlíně)

Jarmila Pánková, 11.02.10

Další z přeložených poznámek LA MERIDIANA - INTERNATIONAL SCHOOL OF CERAMIC ART IN TUSCANY jsou poznámky týkající se papírové hlíny (paperclay).

 

Tyto poznánky naleznete v originální verzi (ve formátu PDF) nejen zde (viz ke stažení), ale i na stránkách školy - http://www.lameridiana.fi.it/. Současně nabízíme tento překlad ke stažení ve formátu PDF.

LA MERIDIANA - INTERNATIONAL SCHOOL OF CERAMIC ART IN TUSCANY

Poznámky k paperclay (papírové hlíně)

Ačkoliv i v minulých staletích se keramické technologie vyvíjely a přizpůsobovaly se novým objevům a stylům, dělo se tak velmi pomalu. V posledním století se však udála opravdová revoluce týkající se práce umělců, průmyslu i výzkumu, která enormně znásobila možnosti uměleckého vyjádření.

Při hledání nových technologií se jedním z nejzajímavějších  objevů, který otevírá nové možnosti uměleckému projevu stal tzv. paperclay (papírová hlína).

Papírová hlína je směsí hlíny a papíroviny nebo rostlinné vlákniny. Tato směs má vlastnosti, kterými se velmi liší od běžné hlíny. Když z ní celulóza vyhoří, je lehčí; je pevnější jak v kožovitém, tak v suchém stavu; méně snadno se rozbíjí a pokud se to stane, oprava je snadná; měkkou hlínu můžete přilepit jak k suché hlíně a dokonce i k hlíně přežahnuté.

Hlína zpevněná celulózou je výtečným materiálem vhodným pro velké objekty, sochy a plochy, protože v syrovém stavu je velmi pevná a po výpalu je velmi lehká.

Využití papírové hlíny je ekonomicky výhodné. Můžeme v ní zužitkovat všechny druhy odpadního papíru či papíroviny. Současně ušetříme hlínu, protože vláknina přidaná k hlíně,  přidá hlíně na objemu. Papírová hlína je velmi odolná vůči teplotním šokům, proto ji můžeme pálit kratší dobu. To znamená kratší výpal a ušetřenou energii.

 Papírová hmota umožní být více spontánní než při práci s běžnými hlínami. Papírová hlína snáší rychlé sušení bez prasklin a deformací. Velké a tenké kusy mohou být glazovány za syrova a dokonce vypalovány ještě vlhké. Papírová hlína pomáhá odstranit mnoho tradičních omezení s jednou jedinou nevýhodou - po výpalu je tím křehčí, čím více celulózy je v ní obsaženo.

CELULÓZA (BUNIČINA)

Molekuly celulózových vláken mají tvar malých trubiček a umožňují tak rostlinám účinný, spolehlivý a flexibilní příjem vody a minerálů. Papír se pod mikroskopem jeví jako slisovaná změť trubkovitých celulózových vláken usušených do tvaru listu papíru. Tyto odolné malé celulózové trubičky lze  snadno lisovat, roztahovat a opracovávat. Ve skutečnosti je dost obtížné zničit celulózové vlákno, proto je možné papír tolikrát recyklovat.

V hlíně pomáhají tyto malé trubičky průchodu vody skrz hmotu a tím umožňují rovnoměrné sušení, což si lze představit jako by to byly limonádové slámky, které přesouvají velmi rychle vodu z jednoho místa na druhé. Tenká molekulární struktura buničiny nenarušuje strukturu hlíny, ale nabízí velkou volnost při manipulaci s hlínou. Počínaje od objemu 10% papíroviny v hlíně dostáváme typické vlastnosti papírové hlíny (paperclay).

Větší procento papíroviny se používá pro střední a velké objekty, pro snazší manipulaci a také pro snížení hmotnosti. Je možné použít i více jak 30% papíroviny, ale pak musíme objekt vypálit na teplotu slinutí, jinak by byl příliš křehký.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Přidáme-li roztrhaný papír do teplé vody a patřičně zamícháme, rozpadne se na jemnou kaši celulózové vlákniny.

Pro první pokusy je vhodné použít dvou základních druhů papíru: toaletní papír - pokud spěcháte a noviny - pokud máte více času. Nepatinované papíry a kartony od vajíček mohou být možným zdrojem papíroviny.

Naplňte vědro ze ¾ teplou nebo horkou vodou a přidejte 2-3 role  toaletního papíru. Po 1-2 hodiny v klidu za použití míchadla přeměňte směs na papírovou kaši. Použijete-li novinový papír dejte do vědra 1/3 objemu novinových útržků a poté dolijte do ¾ vodou. Počkejte 1-2 dny a pak rozmixujte. Mnoho druhů papíru je vhodných pro výrobu papírové hlíny. Každý druh bude mít trochu odlišný typ celulózy. Míchejte papír ve vodě dokud to celé nevypadá jako vodová břečka. Dobře rozmočený papír na papírovinu poznáte pohledem - plavající vláknina v kaši vypadá jako oblaka a kaše je jemná na dotek, jako mokrá vata. Pokud mícháním již nelze rozplavit více papíru, přidejte více teplé vody. Někdy se stane, že i přes to, že ve vědru nevidíte žádné kousky papíru, najdete ve výrobcích po výpalu dírky. Znamená to, že vám přeci jen kousky papíru ve hmotě zůstaly a ty zanechaly za sebou po výpalu dírky.

Nejlepší papírové hlíny poznáte tak, že nemají viditelné dutinky vzniklé po vyhořelém papíru. Nenechávejte papír ve vodě déle než několik dnů, jinak začne páchnout a začne na něm růst plíseň.

Pokud chcete připravenou kaši používat ještě za jeden až dva týdny, přidejte do kaše dezinfekční prostředek (bez obsahu chloru). Přidání dezinfekčního prostředku rozkladný proces nezastaví, ale podstatně jej oddálí.

Rukama vymačkejte vodu z papíroviny, aby připomínala bramborovou kaši. Pokud chcete hmotu uchovat, dejte ji do uzavřených plastikových sáčků. Papírovinu získanou z různých typů papírů je možné v této fázi smíchat. Z hlíny připravte šlikr stejné konsistence jakou má papírovina. Až si ujasníte míchací poměry obou složek, odměřte si příslušná množství a smíchejte složky ve velké nádobě. Hlínu používáme v ve formě šlikru především proto, abychom uzavřeli i ty nejmenší částečky celulózy do tenké vrstvy hlíny. Smíchanou hmotu poté rozprostřeme a necháme vyschnout na požadovanou hustotu než přistoupíme k jejímu hnětení.

Jak již bylo řečeno, chceme-li používat papírovou hlínu po jednom až dvou týdnech musíme mít na paměti, že za pár dnů (v závislosti na klimatu) začne hnít a bude barvit hlínu do černa. Malé rostlinné trubičky se začnou rozpadat a z papírové hlíny se opět stane obyčejná hlína.

Velmi dobré řešení je nařezat papírovou hlínu na pláty a nechat je úplně vyschnout. Pokud je papírová hlína suchá nebude se kazit a současně také nebude zapáchat. Pokud budeme chtít s papírovou hlínou opět pracovat, stačí ji zabalíme do mokrých ručníků. Tubulární struktura nasaje  vodu do hmoty pomalu a jemně. Během 5-10 minut bude papírová hlína opět plastická a připravena k použití.

VÝPAL

Veškeré papírové hlíny by měli být přežahovány do teplot 350-400°C velmi pomalu, aby bylo dost času na vyhoření celulózy a dále bychom měli jít minimálně na teplotu 1000°C s půlhodinovou výdrží. Papírové hlíny na nízký výpal (900-1150°C) by neměly mít více jak 30% papíroviny, protože neslinují.

Papírové hlíny na vyšší výpal (nad 1150°C) mohou obsahovat větší procento buničiny, ale musí být páleny na teplotu slinutí.

Obecně řečeno papírové hlíny si zachovávají vlastnosti původní hlíny.

OSOBNÍ RECEPTY

Většina hlín se hodí k transformaci na papírovou hlínu.

Míchání vlastní papírové hlíny umožňuje ovlivnit dle osobních preferencí následující proměnné veličiny: dostupnost materiálu, předpokládané záměry, povrchovou úpravu, zpracovatelnost, pracovní nástroje, teplotu výpalu, použitou pec, podmínky podnebí atd.

Pokud chcete vytvořit zrnitou papírovou hlínu přidejte  šamot, písek nebo jiný neplastický materiál. Papírová hlína pro sochařské účely může obsahovat velké množství různých částic a plnidel různé velikosti, stejně jako u běžných hlín.

Vlastnosti licí břečky se zachovají pokud je papír dostatečně rozmělněn a stejně tak může být papírová hlína použita k točení, pokud se co nejvíce vystříháme obtáčení.

ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY

Nejjednodušší cestou k pochopení výhod papírové hlíny je vytvoření série tyček nebo proužků, které

necháte zcela vyschnout a použijte šlikr z papírové hlíny k jejich slepení dohromady. Technika suché na suché je ideální pro země s suchým a teplým podnebím.

Takové podmínky dovolují rychlé schnutí jak před spojením, tak po něm. Je poté potřeba jen cca 10 sekund a spojení bude tak pevné jako papírová hlína sama jak před výpalem, tak po něm.

Jestliže nejste s částí výrobku spokojeni je možné jej upravit v jakékoliv fázi schnutí. Pravděpodobně největší výhodou papírové hlíny je její odolnost v suchém stavu a její schopnost snadno se spojit. Povrchová úprava se stává stále více důležitá. Na běžné hlíně se mnoho povrchů lehce poničí při manipulaci s měkkou hlínou. Papírová hlína dovoluje výrobu různých povrchů, které nebudou poničeny při sestavování částí do finálního výrobku.

Papírová hlína zvyšuje množství konstrukčních postupů, rozšiřuje slovník keramického umění a proto i zájem o hlínu jako umělecký prostředek.

S laskavým svolením LA MERIDIANA přeložil: Jarmila Pánková a Miroslava Randová.

 

Ke stažení - zde naleznete tento článek ve formátu PDF

LA MERIDIANA

International School of Ceramic Art in Tuscany
Loc.Bagnano 135 50052 Certaldo (FI)
www.lameridiana.fi.it Tel 0571 660084 info@lameridiana.fi.it