Testy popolových glazúr - časť 1.

Jana Matiščíková, 23.05.10

Cieľom tohto článku je čiastočne ilustrovať Poznámky k popolovým glazúram a ich doplnenie o praktické informácie, ktoré boli získané pri vytváraní testov. 

 

Na testovanie boli použité nasledové materiály:

kameninové hliny MA a USA

zmiešaný popol (prevažne bukové drevo)

draselno-sodný živec

kaolín

plavená krieda - uhličitan vápenatý

 

 

Najprv sa na fotografiách pozrime na správanie použitých materiálov v elektrickej peci pri výpale na 1250°C.

V prvej testovacej miske je na ľavej strane kaolín, ktorý aj po výpale zostal sypký  - na pravej strane je vytavený draselnosodný živec. Druhá testovacia miska obsahuje na ľavo plavenú kriedu, ktorá počas výpalu výrazne zmenšila objem a na druhej strane je kremeň, ktorý po výpale zostal prakticky v nezmenenom stave - sypký podobne ako kaolín.

      

 

 

Obrázky testov sú vždy zložené zo štyroch fotografií jedinej glazúry vypálenej v elektrickej peci (1250°C) a v peci na drevo (1250 – 1280°C) na dvoch typoch kameninovej hliny – MA a USA.

Testovacie telieska sú na fotke rozložené týmto spôsobom:

.

 

Samotné testy sú rozdelené do skupín. Najskôr nasleduje popis glazúry a receptúra, potom fotka.

 

1. skupina testov - zmiešaný popol

- precedený cez kuchynské sitko, nepremývaný, nanesený v jednej vrstve namočením:


 

- 3x premývaný, precedený cez najemnejšie keramické sitko, nanesený v jednej vrstve namočením:

 

2. skupina testov - popol + živec

- glazúra popol 20 : draselno-sodný živec 80, precedená cez keramické sitko 80 mesh, nanesená namočením v jednej vrstve:

 

- glazúra popol 40 : draselno-sodný živec 60, precedený cez sitko 80 mesh, nanesený štetcom v dvoch vrstvách:

 

- glazúra popol 60 : draselno-sodný živec 40, sitko 80 mesh, nanesená štetcom v troch vrstvách:

 

- popol 80 : draselno-sodný živec 20, sitko 80 mesh, nanesená štetcom v troch vrstvách:


 

 

3. skupina testov - popol + kaolín (táto sada testov zatiaľ obsahuje len dve testované glazúry, ďalšie budú doplnené neskôr)

- popol 20 : kaolín 80, sitko 80 mesh, nanesená štetcom v troch vrstvách:

 

- popol 40 : kaolín 60, sitko 80 mesh, nanesená štetcom v troch vrstvách: