Základné úpravy komerčných glazúr – biela a transparentná

Jana Matiščíková, 3.04.13

Tento článok sa zaoberá základnými úpravami komerčných glazúr. Testy uvedené v článku boli pálené na teplotu 1170°C v oxidačnom prostredí elektrickej pece. Postup a úprava glazúr je použiteľná na akúkoľvek teplotu a druh výpalu - pracovať však treba s glazúrami, ktoré máte na tieto teploty vyskúšané, alebo sú na ne určené výrobcom.

Tento test nebol príliš úspešný - vidíme, že glazúry sa od seba líšia len minimálne. Čo si pri podrobnejšom skúmaní môžeme všimnúť je to, že rutil má vplyv na prekresľovanie glazúry - to znamená, že glazúra s obsahom rutilu zvýrazní ryhy, hrany a vytlačované dekory na výrobku. Aby sme však boli presní, toto má na svedomí najmä oxid titánu, ktorý je v rutile zastúpený od 90% do 97,5% obsahu - zbytok tvorí oxid železa.

Toto a podobné testovanie nám napomôže spoznať vlastnosti jednotlivých oxidov v glazúrach a umožní nám ľahšie dosahovať také glazúry, aby najviac zodpovedali našim predstavám.

Tento druh úpravy a testovania glazúr je vhodný aj do menej náročných podmienok, čím sa myslí dielňa alebo štúdio, ktoré nie je vybavené všetkými surovinami na vývoj vlastných glazúr od základu, preto sa tu zaoberáme modifikáciou komerčných glazúr bežne dostupnými oxidmi.

Na testy boli použité glazúry od spoločnosti Glazury s.r.o. z Roudnic, konkrétne transparentná glazúra P017 a biela glazúra AS 185 (novo označená ako Pw 185 alebo Pw 141 10). Použité oxidy: oxid železa (červený, známy ako fepren), oxid kobaltu, oxid niklu a rutil (oxid titátu s malým množstvom oxidu železa). Všetky oxidy sa dajú bežne zakúpiť u predajcov keramických materiálov.

Na prípravu testov, okrem glazúr a oxidov, sú potrebné plastové nádoby, papierová páska alebo lepiace papiere, popisovač, testovacie kachličky (najlepšie aj s nejakým plastickým dekorom kvôli správaniu sa glazúr na hranách) a váhu s presnosťou minimálne na 0,5g.

Do označených nádob si navážime po 100g glazúry (môžeme samozrejme aj väčšie množstvo), pričom si nachystáme pre každý oxid štyri nádoby, do ktorých postupne pridáme 0,5 - 1 - 1,5 - 2% jedného oxidu. Takto si pripravíme rôzne kombinácie glazúr a oxidov - pre tu uvedené testy sme pripravili 16 vzoriek - 4x biela glazúra + kobalt alebo oxid železa alebo nikel a 4x transparentná glazúra s rôznym obsahom rutilu.

Každá namiešaná glazúra by aspoň raz mala prejsť glazúrnym sitom pre lepšie rozptýlenie oxidu. V závislosti od nachystaných testovacích kachličiek glazúru buď nanášame štetcom alebo namáčaním. Každú kachličku nezmazateľne označíme typom glazúry a množstvom oxidu, ktorý v nej je, alebo číslom, pričom na papier si k nemu poznačíme glazúru a množstvo oxidu. Len v prípade, že si všetko budeme starostlivo zapisovať, majú testy glazúr zmysel. V opačnom prípade nebude možné glazúru opäť namiešať.

Testy vypálime na teplotu výpalu glazúry a následne je dôležitý rozbor vypálených vzoriek, aby sme si uvedomili vplyv oxidov na glazúru. Ďalej v článku nasledujú fotografie testov a ich rozbor.

 

kobalt.JPGAko môžeme vidieť kobalt je veľmi silný kolorant (najsilnejší, ktorý sa v keramike používa), takže už od malého množstva 0,5% z celkovej váhy glazúry má viditeľný vplyv na farbu. Glazúry s obsahom kobaltu je dobré cediť viackrát, aby bol oxid dobre rozptýlený a glazúra nebola fľakatá ako je to na obrázku. Pre viac informácií o vlastnostiach kobaltu, pozri článok Kobalt.

***

DSC_0018.JPG
Oxid železa je taktiež silným kolorantom, aj keď niektoré (zvlášť transparentné) glazúry majú tendenciu ho v malom množstve pohltiť. Nami použitú bielu glazúru zafarbil do okrova, na obrázku je pekne vidieť farebná škála v závislosti od množstva železa. Pri vyšších množstvách (cca od 9%) je železo v glazúre silným tavivom, na čo si treba dať pozor a úmerne k tomu znížiť obsah taviva v glazúre.

***

DSC_0020.JPG
Nikel je nie veľmi používaný kolorant, používa sa najmä v glazúrach s obsahom bária (!pozor jedovaté!) alebo zinku. V tomto teste sme ho použili čisto zo zvedavosti a vidíme, že jeho farbiace vlastnosti sú tlmené, odtiene opäť okrové (na rozdiel od železa je výsledkom „plochejšia" glazúra - menej zaujímavá). Netreba sa dať oklamať farbou niklu pred výpalom, ktorá je svetlozelená... Pri obsahu nad 2% môžeme pomocou niklu dosiahnuť až šedohnedé zafarbenie glazúry.

***

DSC_0023.JPGTento test nebol príliš úspešný - vidíme, že glazúry sa od seba líšia len minimálne. Čo si pri podrobnejšom skúmaní môžeme všimnúť je to, že rutil má vplyv na prekresľovanie glazúry - to znamená, že glazúra s obsahom rutilu zvýrazní ryhy, hrany a vytlačované dekory na výrobku. Aby sme však boli presní, toto má na svedomí najmä oxid titánu, ktorý je v rutile zastúpený od 90% do 97,5% obsahu - zbytok tvorí oxid železa.

Toto a podobné testovanie nám napomôže spoznať vlastnosti jednotlivých oxidov v glazúrach a umožní nám ľahšie dosahovať také glazúry, aby najviac zodpovedali našim predstavám.