/media/files/article/main/P1050203.JPG.png

Ve Štěchovicích u Davidů se opět rozhořel oheň v peci na dřevo

Magda Brožová, 10.02.12

Keramika, pana Václava Davida známe všichni dobře z hrnčířských trhů v Berouně, kde jeho zboží s typickým kobaltovým dekorem patřilo tradičně k tomu nejlepšímu. Pochází z věhlasného keramického rodu Davidů, kteří od roku 1864 vyráběli ve Štěchovicích kameninu pálenou v kasselské peci. Tuto výrobu zde zavedl jeho pradědeček Josef David, který se vyučil v dílně u Šimůnků v blízkém Šlemíně, pak odešel do světa na zkušenou, prošel dílnami v několika okolních zemích a v některých se setkal s výrobou kameniny. Ta ho svými vlastnostmi natolik zaujala, že po návratu do Čech nastoupil do zaměstnání v dílně u Klausů v Břevnově která byla jednou z prvních, kde se u nás kamenina vyráběla. Zde byl zaměstnán deset let, posléze se osamostatnil a založil vlastní dílnu ve Štěchovicích. Po další tři generace se vyrábělo ve Štěchovicích kameninové nádobí, které se postupně rozvinulo především do kobaltového květinového dekoru, jak ho známe dnes.

 

 

V původní hrnčírně ve Štěchovicích byla jedna kasselská pec o objemu 16m3 a druhá menší asi 10m3. Malá pec byla vybourána a odstraněna před 2. světovou válkou, v jejím prostoru vykopán a pod podlahou zřízen sklep na skladování hlíny a glazur a maličká muflová pec cca 50 litrů na vypalování nízkožárové barevné keramiky (teplota výpalu 950 až 1050°C). Zároveň byla provedena přístavba dílny (prodloužení o cca 10m) , nová fasáda, okna, střecha do dnešního rozsahu. Po druhé světové válce místo očekávaného dalšího rozvoje přišel únor 1948. Od roku 1950 byla na dílnu uvalena tzv. národní správa, chod dílny převzalo družstvo Jihotvar, později, od r. 1952 Ústředí uměleckých řemesel. V roce 1955 byla původní kasselská pec vybourána a na jejím místě postavena nová cca 11m3, která stojí dodnes. V roce 1959 byla dílna definitivně znárodněna.

V rámci restituce byla dílna rodině Davidů vrácena v r. 1991. Následně ji provozoval pan Václav David společně se svým synem Martinem až do roku 2007, kdy zde byla výroba ukončena a přesunuta o dům dál, do suterénu jeho rodinného domu, kde si zřídil atelier a začal pálit v elektrické peci. Myšlenka na výpal ohněm byla jen otázkou času, finančních možností, ale také definitivního rozhodnutí pro určitý způsob výpalu a typu pece. Po shlédnutí pecí různého typu v dílnách a atelierech mnoha kolegů uzrálo definitivní rozhodnutí. Před jednoduchostí stavby a efektivitou provozu dostala jednoznačnou přednost radost z práce pro vlastní potěšení. Výsledkem je klasická kasselská pec podle vlastního návrhu, z plných šamotových cihel , celkový objem 4m3 (užitečný prostor cca 3,2 m3). Stavba pece byla dokončena v létě 2011, první výpal proběhl 17. 11. 2011, trval celkem 16 hodin a konečná teplota v peci byla v požadovaném rozsahu 1250°C (před komínem) až 1400°C (za topeništěm). Výpal proběhl bez jakýchkoli potíží, celková spotřeba paliva proti předpokládaným cca 7 až 8 m3 byla jen 5 m3. Přes okolní teplotu kolem pece (venku na dvorku postavené) jen těsně nad 0°C, se nesplnily obavy z příliš prudkého ochlazení po výpalu. Vybírat zboží bylo možno až pátý a šestý den. Měla jsem tu možnost, se během několikadenního vykládání pece přijet podívat a nakouknout do ještě vychládající pece...
Nádhera...

Takže nám, kteří jsme milovali jeho ohněm okořeněné, mírně rozpité dekory svítá nová šance pořídit si něco nového do sbírky. Na keramických trzích v Berouně ho však již bohužel neuvidíme. Pan David je od minulého roku v důchodu, který si užívá tím, že tvoří. Nezbývá tedy, než si udělat výlet přímo k němu do Štěchovic, což je vždy velmi příjemné a inspirativní.


Článek vznikl za značného přispění pana Václava Davida

Více o historii štěchovické dílny u Davidů si můžete přečíst na : http://keramika-david.wz.cz/index.htm