Činnost KC DOupě o.p.s. je opět pozastavena a byly učiněny kroky k jejímu konečnému zrušení. 

Naposledy aktualizováno:

 

 

 

KERAMICKÉ CENTRUM DOUPĚ o.p.s.

by se mělo stát centrem setkávání tradičních postupů s moderními, centrem kde jsou rozvíjeny technologie a nejrůznější způsoby sebevyjádření pomocí hlíny.

Chceme nabídnout zázemí jak lidem při jejich prvních zkušenostech z hlínou, tak zkušeným tvůrcům při realizaci konkrétních projektů. Použitý materiál a způsob vytváření, glazury, dekorace a druh výpalu - vždy je hledána konkrétní technologie vhodná pro konkrétní práci.

Centrum učí technologii, ale také dává možnost rozvíjet vlastní postupy. Tím, že nabízíme širokou škálu postupů a přístupů k práci s hlínou, učíme samostatnosti a dáváme možnost rozvoje individuality každého, kdo má chuť tvořit.

Chceme, aby se Keramické Centrum Doupě stalo součástí mezinárodní komunity keramiků, aby nápady a inspirace byly k dispozici co nejširší skupině lidí, kterým keramika učarovala a chtějí se s ní jakýmkoliv způsobem zabývat a sdílet své zkušenosti.