Obecně prospěšná společnost KERAMICKÉ CENTRUM DOUPĚ

se sídlem na adrese Doupě 49, 588 56 Telč byla založena Miroslavou Randovou a Petrem Novákem za účelem poskytování služeb:

  • provoz keramického centra Doupě, pořádání kurzů, seminářů, přednášek a sympozií keramiky
  • provozování galerie současné keramiky
  • poskytování technického zázemí a odborné asistence v oblasti studiové keramiky pro veřejnost.

Doplňkové činnosti společnosti:

  • pořádání trhu keramiky
  • stavba pecí na dřevo
  • nabízení lektorské činnosti v oblasti keramiky

Podmínky poskytování služeb.

  • společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity.
  • služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient.
  • podrobné podmínky poskytování jednotlivých služeb budou řešeny smlouvou, stejnou pro všechny zájemce, která bude k dispozici při zveřejnění nabídky jednotlivých služeb.

Zakládací smlouva

Dodatek k zakládací smlouvě - 01/2011

Zápisy ze zasedání správní rady

Živnostenské listy KC Doupě o.p.s