Miroslava Randová

Porcelán a kamenina pálená dřevem...

  • Druh keramiky: dřevem pálené bonsajové misky, kusamono, užitková a dekorativní keramika
  • Objednávky: telefonicky nebo e-mailem
  • Návštěva: možná po předchozí telefonické dohodě

Můj přístup:

V procesu vytváření mé keramiky je pro mne vždy velice důležitá forma - tvar. Ačkoliv mám ráda práci na kruhu stejně jako modelování, je můj přístup k oběma velice rozdílný. Proces modelování začínám bez konečné představy o tvaru a vzhledu výsledného kusu, držím se pouze předem naplánovaného postupu práce. Tvar a vzhled vznikají až v procesu práce a jako dialog s hlínou. Pokud tvořím na hrnčířském kruhu jsou mojím cílem komplexní formy - jednoduché a ženské. Každá část procesu výroby keramiky v sobě skrývá dobrodružství, nejvíce nadšení mi však přináší výroba glazur z přírodních materiálů - tolik možností... Věřím, že každý vyrobený kus potřebuje požehnání náhody. Tomuto přizpůsobuji výběr materiálu a druhu výpalu. V peci na dřevo každý výrobek potvrzuje svou šanci na existenci a současně se mu výpalem dostává charakteru, síly a energie.

 

zpět na přehled