Pro rok 2015 je činnost KERAMICKÉHO CENTRA DOUPĚ o.p.s "pozastavena" z důvodu časového vytížení lektorů. Kurzy i pronájmy pece budou obnoveny na rok 2016.

Pronájem pece na dřevo

KERAMICKÉ CENTRUM DOUPĚ o.p.s nabízí od 1.8.2011 k pronájmu pec na dřevo

Pravidla pronájmu pece na dřevo KERAMICKÉHO CENTRA DOUPĚ o.p.s. (dále jen KC Doupě) v obci Doupě č.p. 49 ke dni 1.1. 2014

 • Zájemce o pronájem pece je schválen členy KC Doupě a to zejména z pohledu, zda má zájemce potřebné znalosti k úspěšnému vypálení pece. Zájemci může být doporučeno absolvovat nejprve kurz, na kterém se nejen seznámí s chodem KC Doupě, ale hlavně nabude potřebné znalosti k výpalu pece na dřevo.
 • Termín výpalu je dopředu domluven dle možností KC Doupě
 • Zájemci je poskytnuto:
  • Pec o velikosti prostoru pro nakládání 310 litrů + pláty do pece + stojky 
  • Prostor pro naglazování výrobků určených do pece
  • Výběr 5ti glazur z aktuální nabídky KC Doupě (ukázky glazur jsou zájemci poskytnuty na testech)
  • Možnost namíchat si osobně další 3 glazury dle svého výběru (suroviny pro takto namíchané jsou hrazeny zvlášť a je třeba dopředu zaslat receptury - ne všechny suroviny jsou zde k dispozici) 
  • Žároměrky do pece + wadding (materiál na podložení výrobků) do pece
  • Nátěr na pláty, které budou do pece použity
  • Dřevo na 9 hodin výpalu (pokud výpal přesáhne běžný doporučený čas k výpalu této pece a to je 9 hodin zájemce uhradí extra použité dřevo-aktuální cena k 1.8.2011 je 900Kč za 1m3 dřeva)
 • Cena výpalu je stanovena na: - 3300,- Kč
Důležité upozornění: Po sedmém výpalu se cena snižuje na 3000,-Kč s tím, že si nájemnce musí zajistit vlastní glazury.

Veškeré informace zde uvedeny jsou platné k 1.1.2014.
V případě zájmu o pronájem pece nás, prosím, kontaktujte na mail mrandova@seznam.cz nebo na tel.: 604850925.