Dolomit (CaCO3.MgCO3 or CaMg(CO3)2)

Příloha: Dolomit_KVK.pdf

Popis: Hornina, která je tvořena karbonáty vápníku a hořčíku. Během výpalu se rozkládá na MgO, CaO a CO2, tento proces končí okolo 800 C. CO2 může stejně jako u vápence způsobovat nedostatky v glazuře. Obykle obsahuje také Fe2O3, které přispívá ke krémové barvě glazury. Běžné jsou syntetické náhrady MgO a CaO ve formě frit. Je hlavním zdrojem MgO v glazurách na jedno pálení pro vysoké teploty. Matné dolomitové glazury jsou velmi ceněny pro svůj hedvábný povrch. Funkce v glazuře: Obsahuje taviva cca 30% CaO, 22% Mgo, ZŽ je 48%. Bezpečnost: Dodržujte běžné bezpečnostní předpisy pro práci s přáškovými materiály

Složení Al2O3 CaCO3 Fe2O3 MgCO3 SiO2
Dolomit 0,5% 56,7% 0,2% 39,4% 2,6%

zpět na přehled surovin