Draselno-sodný živec Ž75K20 (Ž75K20)

Popis: Zdroj taviva pro glazury na vyšší teplotu. Živce - obecně: Nejběžnější živec je ortoklas. Pokud se v receptu neuvádí bližší označení živce, jedná se velmi pravděpodobně právě o ortoklas. Živec vápenatý se užívá zřídka. Popis živců: Minerály, které se v množství až 100% užívají do glazur. Obsahují taviva (K2O, Na2O, CaO…), Al2O3, a oxid křemičitý. Jsou to vyvřeliny. Tavení a funkce v glazuře: Začínají se tavit přibližně při 1150 C, díky vysokému obsahu Al2O3 nestékají, dokonce ani při teplotách až 1300 C. Díky velkému množství bublinek mají mléčný vzhled. Bezpečnost: Dodržujte běžné bezpečnostní předpisy pro práci s práškovými materiály.

Složení % ZIVCOV Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 TiO2 ZŽ (ztráta žíháním)
Draselno-sodný živec Ž75K20 75,8 15,69% 0,29 0,16% 10,10 0,07% 1,91% 71,42% 0,04% 0,32%

zpět na přehled surovin