Fepren (Fe2O3)

Železo - Fe2O3, FeO, Fe3O4 Popis: Pravděpodobně nejpoužívanější barvivo v keramickém průmyslu. Na jednu stranu proklínaný materiál, jehož i malé množství může znečistit hlínu či glazuru a tak někdy nerost obsahující příliš znatelné množství železa nebude vhodný pro použití do glazur u nichž máme za cíl některé z jasných barev. Na druhé straně je to ovšem také barvivo jež má mnoho podob závisejících na teplotě, atmosféře v peci, křivce výpalu a složení glazury. Ačkoliv je železo odolné vysokým teplotám (slinutí 1350°C), může se v redukční atmosféře chovat jako tavivo. Dává červenou barvu v nízkotavných draselných a sodných glazurách (neměly by obahovat barium). Dává zelenou či modrou barvu u redukčních glazur s obsahem K2O při použití malého množství (cca 0,5%) železa - seladony. Dává hnědou barvu - poměrně lehce v mnoha případech jak u glazur, tak i pokud je obsažen v hlínách. Dává žlutou barvu v glazurách obsahující vápník. Funkce v glazuře: Barvivo Bezpečnost: Dodržujte běžné bezpečnostní předpisy.

Složení
Fepren

zpět na přehled surovin