Hydroxid hlinitý (Al(OH)3)

Kalcinovaný oxid hlinitý. Nejčasteji se používá v nátěrech na pláty a v podložkách zboží v peci při výpalu v pecích na dřevo. Hydroxid hlinitý-Al(OH)3 Funkce v glazuře: Stabilizátor - zabezpečuje provázanost taviv a sklotvorné složky, zabraňuje stékání glazury ze střepu, jsou to „kosti" glazury. Tato surovina je zdrojem oxidu hlinitého. Oxid Hlinitý Al2O3 Popis: Suroviny obsahující oxid hlinitý: kaolin, jíly, živce, hydroxid hlinitý. Oxid hlinitý se kvůli omezeným přírodním zdrojům a vysokým požadavkům na jeho čistotu vyrábí průmyslově chemickou cestou. Taví se při velmi vysokých teplotách, a proto se často používá při výrobě žáruvzdorných materiálů. Oxid hlinitý zvyšuje teplotu tavení glazury, snižuje koeficient teplotní roztažnosti, dodává glazuře stálost, tvrdost a odolnost proti narušení chemickými sloučeninami. Přílišné zvýšení obsahu oxidu hlinitého může být důvodem vzniku některých vad glazur jako je drsný povrch, vpichy, sbalování. Oxid hlinitý zabraňuje vzniku krystalů během tuhnutí glazury. Krystalické glazury často mívají velice nízký obsah Al2O3. Přidání CaO pomáhá snížit viskozitu a zlepšit tok glazury. Přidání oxidu hlinitého do glazury zvyšuje ve většině případů teplotu tavení, v některých sodno-vápenatých receptech může přidání Al2O3 znamenat opak. Bezpečnost: Dodržujte běžné bezpečnostní předpisy. Anglicky: Alumina

Složení Al2O3
Hydroxid hlinitý 65%

zpět na přehled surovin