Křemen (ST9) (SiO2)

Příloha: Kremen_ST8.pdf

Popis: Nejčastější minerál na Zemi. Formy SiO2: Téměř čistý SiO2 - oxid křemičitý (křemík). Tento "volný křemík" je obsažen v dalších keramických surovinách jako jsou živce a hlíny, které zároveň obsahují silikáty. SiO2 chemicky vázaný s jinými oxidy, se kterými vytváří krystalické minerály - př: ZrSi. Příklady dalších surovin obsahujících SiO2 - bentonit, kaolin, vápenec, mastek, rutil, wollastonit. Ve fritách je také zdrojem SiO2. Jednotlivé částečky křemíku mají vysokou teplotní roztažnost a výrazně mění svůj objem v inverzních teplotních bodech během výpalu (viz. pálicí křivka). To může vést k praskání hlíny (dunting), proto hmoty s vysokým obsahem SiO2 obvykle nejsou vhodné na výrobu varných nádob. Tato vlastnost je však výhodou pro glazuru, protože ji zpevňuje a tím zabraňuje jejímu trhlinkování. Zároveň má křemík v glazuře tendenci rozpouštět se a vytvářet silikáty s nízkou teplotní roztažností, které snižují teplotní roztažnost glazury a také zabraňují trhlinkování. V glazuře i hmotě je výhodné používat velmi jemně mletý křemen. Hmoty na vysokou teplotu mohou mít až 30% SiO2, zatímco hmoty na nízkou teplotu ho obsahují mnohem méně nebo vůbec. Glazury na vysokou teplotu mohou mít až 40% křemene, pokud obsahují dostatečné množství taviv. Pozn:Silikátové sklo a minerál křemen mají naprosto odlišné fyzikální vlastnosti, přestože se u obou jedná o SiO2. Roztavené silikátové sklo je materiál s jednou z nejnižších teplotních roztažností, zatímco křemen je minerál s jednou z nejnižších tolerancí vůči teplotní roztažnosti! Požití v glazuře: Hlavní a často jediná sklotvorná složka. Vytváří tvrdé sklo, bez kterého nelze glazuru vytvořit. Ve srovnání s ostatními oxidy má nízký KTR kromě bóru v množství pod 15%. Snížení množství křemene obvykle sníží bod tavení glazury. Zvýšení množství křemene obvykle: zvýší bod tavení glazury; omezí fluiditu, nestálost glazury a zvýší její viskozitu; zvýší odolnost vůči chemikáliím; zvýší tvrdost a sílu glazury Do glazury se vždy používá velmi jemně mletý křemen. Hrubý křemen může být použit na pláty pecí proti přilepení výrobků - často v pecích na dřevo. !!!!Nebezpečný svou prašností, při dlouhodobém vdechování dochází ke vzniku silikózy!!!!!!! (Zmnožení vaziva v plicích způsobuje nedostatečné dýchání). Nejedovatý materiál.

Složení Al2O3 CaO+MgO Fe2O3 Na2O+K2O SiO2
Křemen (ST9) 0,3% 0,1% 0,02% 0,1% 99,6%

zpět na přehled surovin