Nefelinický syenit (K2O.3Na2O.4Al2O3.8SiO2 )

Příloha: TDS_SPECTRUM_N_20_75_Stjernoy_1206.pdf

Popis:Je bezvodý sodno-draselno-hlinitý silikát. Ačkoliv živcového složení, mineralogicky je to vyvřelina složená z nefelínu, sodného živce, v menší míře také obsahuje slídu, magnetit, atd. Nachází se v Kanadě, Indii, Norsku a na území bývalého Sovětského Svazu. Obsahuje v hojné míře oxid hlinitý, ale neobsahuje volný křemík.Používá se jako zdroj taviv v glazurách na střední a vyšší teplotu. Je velmi populární pro použití do hlín i glazur pro svoji bělost a nízký bod tavení (okolo 1150°C). Glazury mají bohužel větší náchylnost krakelovat, z důvodu vysoké termální roztažnosti Na2O. Funkce v glazuře: Zdroj taviv (zásadité) Bezpečnost: Dodržujte běžné bezpečnostní předpisy pro práci s práškovými materiály.

Složení Al2O3 BaO CaO Fe2O3 K2O LOI MgO Na2O SiO2 SrO Ti02
Nefelinický syenit 24,4% 0,3% 1,0% 0,1% 9,0% 0,9% 0,1% 7,6% 55,8% 0,4% 0,05%

zpět na přehled surovin