/media/files/article/main/DSC_2888A.JPG.png

Průsvitnost porcelánu

Miroslava Randová, 23.12.04

Průsvitnost - vlastnost, která jaksi není z těch o niž mluvíme v souvislosti s keramikou a přesto porcelán, tento materiál, v minulosti ceněný jako zlato, je této vlastnosti schopen se sobě vlastní elegancí. Ačkoliv je průsvitnost patrná jen při přímém světle má čarodějný efekt na mnoho keramiků i kupujících.
Nejznámější porcelánové hmoty podporující tuto vlastnost jsou LIMOGES (TM10) a SouthernIce. Samozřejmě vlastnosti a zvláště pak ledová bělost těchto dvou umocňuje dojem, nejdůležitější je však milimetrová tloušťka střepu a tu je možno dosáhnout u kterékoliv porcelánové hmoty. Dosáhnutí této tloušťky vyžaduje mimořádnou řemeslnou zručnost a disciplínu.

Peter Lane, autor knihy Soudobý porcelán a keramik vytvářející ''průhledný porcelán``, popisuje ve své knize postup Švýcarského umělce Arnolda Annena.
Jeho mísy jsou nejprve vytočené v tloušťce asi 2x své výsledné. Poté Annen použije dva v ruce držené plynové hořáky a suší kus až je pevný a připravený k očištění. Hořáky jsou drženy proti sobě z vnější a vnitřní strany mísy, pří otáčení mísy na kole.
Annen vytočí kónovitou šablonu, která přesně odpovídá průměru mísy a mísa je na ni položena hlavou vzhůru a začíná proces čištění. Naostřená plechová špachtle odebírá množství materiálu, jen nožka mísy je ponechána tlustší aby vydržela tíhu. Mísa je otočena na nožku a proces se opakuje i zevnitř. Annen kontroluje tloušťku pomocí hořáku jímž mísu prosvítí. Výsledná mísa má tloušťku něco přes 1mm.
Annen vycentruje mísu a na její povrch nanese tekutý latex, dle zamýšleného designu. Místa kde není latex dekoruje zahuštěnou engobu, používá opět hořáků aby engoba i latex zaschly. Latex po zaschnutí sloupne.

Extrémní křehkost těchto mís vyžaduje, aby byli vypalovány na kónovité podložce ze stejného materiálu. Aby Annen předešel problémům při oddělování dílů po vypálení natírá okraje směsí Alumina Hydrate a vody.
Mísy jsou vypalovány v redukční atmosféře plynové pece na 1260 stupňů Celsia, čímž se umocní výsledná ledově bílá barva porcelánu po výpalu. Annenova pec je velice dobře izolována, aby umožnila rychlý výpal. Annem dosahuje rozdílu 900-1250 stupňů Celsia cca za 1,5hodinu.
Důvodem k rychlému výpalu je nutnost vyhnout se deformaci kusů.