Feldspar Ž75K20 (Ž75K20)

Possible substitute: Potash Feldspar, Custer Feldspar, G200

Mixture % ZIVCOV Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 TiO2 ZŽ (ztráta žíháním)
Feldspar Ž75K20 75,8 15,69% 0,29 0,16% 10,10 0,07% 1,91% 71,42% 0,04% 0,32%

back to materials list