Soda feldspar Ž55NaK60 (Ž55NaK60)

Possible substitute: Soda feldspar, Kona F4 feldspar

Mixture % ZIVCOV Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 TiO2 ZŽ (ztráta žíháním)
Soda feldspar Ž55NaK60 57,46 14,02% 0,36% 0,53% 3,8% 0,09% 4,14% 75,79% 0,53% 1,24%

back to materials list